Seo trang fanpage trên trang kết quả tìm kiếm facebook

Số lần nhấp vào trang web so với chuyển đổi trang web: Sự khác biệt và vấn đề là gì?

Đây là vấn đề tôi thấy mọi lúc: Bạn đã thiết lập quảng cáo của mình. Họ đã chạy được một tuần rồi. Và họ nhận được rất nhiều lần nhấp.

Vấn đề? Không ai đang chuyển đổi. 

Có một vài điều có thể giải thích điều này và một trong những thủ phạm chính là sử dụng sai mục tiêu quảng cáo.

Nếu bạn đang cố gắng để mọi người thực hiện hành động (không chỉ là nhấp vào quảng cáo của bạn) như cho email hoặc mua sản phẩm, bạn phải sử dụng Chuyển đổi trang web làm mục tiêu cho quảng cáo của mình.

Nếu bạn sử dụng Nhấp chuột vào trang web, tôi gần như có thể đảm bảo bạn sẽ chỉ thấy một số ít, nếu có bất kỳ chuyển đổi nào.

Vậy thỏa thuận là gì? Bạn vẫn đang gửi chúng đến một trang web. Tại sao đối tượng không chỉ cung cấp cho bạn tên và email của họ? 

Vì bạn đã chọn loại quảng cáo sai. Bạn không tối ưu hóa cho chuyển đổi. Bạn đang tối ưu hóa cho các nhấp chuột. Và đó là chính xác những gì bạn sẽ nhận được. Một loạt các nhấp chuột.

Bạn không được đảm bảo nhận bất kỳ chuyển đổi nào.

Bạn lưu ý ở đây nhé:

Mỗi loại quảng cáo được tối ưu hóa cho một mục tiêu hoặc hành động cụ thể. Một mục tiêu. Đó là nó.  

Tùy thuộc vào mục tiêu của bạn, Facebook sẽ hiển thị quảng cáo của bạn cho những người có nhiều khả năng thực hiện hành động đó nhất. Bạn cần phải thiết lập đúng cách để Facebook biết ai sẽ hiển thị quảng cáo của bạn.

Quảng cáo được thiết lập dưới dạng Chuyển đổi trang web sẽ được hiển thị cho những người có nhiều khả năng đăng ký danh sách email của bạn nhất. Điều này dựa trên lịch sử và hành động của họ mà họ thường thực hiện trên Facebook. Vì vậy, thực sự, Facebook đang làm rất nhiều công việc cho bạn.

Nhưng bạn cần phải thực sự rõ ràng về những gì bạn muốn khán giả của bạn làm và sau đó chọn đúng mục tiêu. Hoặc bạn có thể sẽ lãng phí rất nhiều tiền.

Nếu bạn đang cố gắng để mọi người đăng ký danh sách email, hội thảo trên web hoặc bạn muốn họ mua sản phẩm, bạn cần sử dụng Quảng cáo chuyển đổi trang web. Đó là quảng cáo duy nhất bạn nên lo lắng vì vậy hãy quên phần còn lại (ít nhất là bây giờ).

Nếu bạn chỉ muốn mọi người đọc bài đăng trên blog mới nhất của bạn, hướng dẫn hoặc bạn muốn họ kiểm tra điều gì đó trên trang web của bạn, bạn có thể sử dụng Số lần nhấp vào trang web. Nhưng đừng mong đợi bất cứ điều gì nhiều hơn một cú nhấp chuột.

Leave a Reply